BARN Index

NEHA: BedrijfsArchieven Register Nederland

81: Bankwezen: Algemene en handelsbanken


BARN

81: Bankwezen

 

ZOEK VERDER IN DE
NEHA/IISG CATALOGUS


Algemene Bank Nederland NV
Amsterdam (1964-1991). De ABN is in 1964 ontstaan uit de fusie tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij NV en De Twentsche Bank NV. Voortzetting: ABN AMRO Bank NV.
Bewaarplaats
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
periode: 1964-1991
omvang: 1000 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
toegankelijkheid: niet openbaar
inhoud: Ankertros, personeelsblad voor medewerkers van de Algemene Bank Nederland, jaarverslagen, foto's, films en video's, geluidsopnames (zeer omvangrijke collecties)
opmerkingen: bevat ook fragmenten van IDM Bank NV (opgericht Amsterdam 1925)
Amstelbank
Amsterdam (1921-1947). Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1921-1947
omvang: 1,5 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Amsterdam-Rotterdam Bank NV
Amsterdam (1964-1991). In 1964 ontstaan door de fusie tussen de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank. Voortzetting: ABN AMRO Bank NV
Bewaarplaats
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
periode: 1964-1991
omvang: 1000 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
toegankelijkheid: niet openbaar
inhoud: Amroscoop, personeelsblad voor medewerkers van de Amsterdam-Rotterdam Bank, jaarverslagen, foto's, films, video's, geluidopnames (zeer omvangrijke collecties)
Amsterdamsche Bank NV
Amsterdam (1871-1965). In 1964 fusie met de Rotterdamsche Bank en voortgezet in 1965 als Amsterdam-Rotterdam Bank NV
Bewaarplaats
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
omvang: 120 meter
ontsluiting: D.J. Wijmer, M.H. des Tombe en G.P. de Vries, Inventaris van het archief van de Hoofdbank van de Amsterdamsche Bank NV en van gedeponeerde archiefbescheiden van de instellingen (1666) 1871-1964 (1993) (Amsterdam 1995)
inhoud: Van de Herengracht, personeelsblad voor medewerkers van de Amsterdamsche Bank (1946-1964), jaarverslagen (1872-1963), een kleine collectie foto's (1900-1964), films en geluidopnames (1946-1964).
Bevat ook (delen) van de archieven van overgenomen instellingen Haffmans & Steegh te Venlo en Incasso-Bank te Amsterdam
Amsterdamsche Goederenbank
Amsterdam (1940-1954). Voorlopers: Amsterdamsche Liquidatiekas (1888).
Voortzetting: Nederlandse Overzee Bank
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1940-1954
omvang: 4 meter
ontsluiting: gedeeltelijk
opmerkingen: bevat tevens archivalia van de Rotterdamsche Liquidatiekas
Amsterdamsche Liquidatiekas
Amsterdam (1888-1940). Opvolger: Amsterdamsche Goederenbank NV
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1888-1940
ontsluiting: gedeeltelijk
opmerkingen: vormt een geheel met archief Amsterdamsche Goederenbank
Archipel Bank
's-Gravenhage (1916-1949). Voortzetting: Lissa & Kann (1949)
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1916-1947
omvang: beperkt
ontsluiting: nee
Bank voor Nederland en de Koloniën
Amsterdam (1914-1926). Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1917-1954
omvang: 0,75 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
inhoud: het archief bevat tevens archivalia van de Exploitatiemaatschappij de Valk (1906-1956)
Bank voor Zeeland
Goes (1920-heden). 100% dochter MeesPierson NV vanaf 1974
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1921-
omvang: 6 meter
ontsluiting: nee

Bewaarplaats 2
naam: Bank voor Zeeland
Bank-Associatie (Wertheim & Gompertz en Credietvereeniging 1853)
Amsterdam (1834-1937). Ontstaan in 1918 door samenvoeging van de Credietvereeniging 1853 en Wertheim & Gompertz. Voortzetting: in 1937 in liquidatie, ten dele voortgezet door de Incasso-Bank
Bewaarplaats 1
naam: GA Amsterdam
periode: 1880-1925
omvang: 15 meter
ontsluiting: inventaris
inhoud: hierin tevens opgenomen een deel van het archief van de Bank-Associatie
Bewaarplaats 2
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1833-1962
omvang: 3,5 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Bewaarplaats 3
naam: Archief Berg; adres bekend bij het Nationaal Archief
inhoud: betreft enkele stukken over de Bank-Associatie
Bank Mees & Hope NV
's-Gravenhage (1969-1993). Voorlopers: Mees & Hope en de Nederlandse Overzee Bank. Voortzetting: MeesPierson NV
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1969-1993
omvang: onbekend
ontsluiting: gedeeltelijk
Buisman, Gratama & Co.
Zwolle (1870-1925). Opvolger van het levensvatbare deel was de Twentsche Bank. Overige geliquideerd.
Bewaarplaats 1
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1904-1960
omvang: 1 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Bewaarplaats 2
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1921-1925
opmerking: bevindt zich in het archief van de Twentsche Bank
C en E Bankiers
Utrecht (1922-). Naamswijziging per 1998. Voorheen Crediet- en Effectenbank NV. Dochter van ING Bank NV.
Bewaarplaats
naam: C en E Bankiers
periode: 1922-heden
omvang: circa 100 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
inhoud: stukken betreffende oprichting, directie, personeel en gebouwen, correspondentie, notulen, financiële administratie, jaarverslagen, foto's, geluidsbanden met toespraken officiële gelegenheden, historische objecten zoals pr-materiaal en naamborden
toegang: voorwaardelijk en alleen op afspraak
opmerking: bevat tevens archief van filialen
Continentale Handelsbank
Amsterdam (1919-1957). Voortzetting: R. Mees & Zoonen
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1919-1957
omvang: 11 meter
Crediet- en Depositokas, NV
Utrecht (1868 -   ). Voorlopers: Vlaer & Kol en Kol & Boissevain. Voortzetting: Vlaer & Kol is in 1967 opgegaan in Pierson, Heldring & Pierson. Sinds 1975 Bank Vlaer & Kol; in 1976/1977 geïntegreerd in de Amrobank.
Voortzetting Kol en Boissevain: J. Kol (1880), Jan Kol & Co (1900), (1914) Kol & Co; fusie in 1972 met Barclays Bank plc./NV Crediet- en Depositokas tot GWK-Bank NV.
Bewaarplaats 1
naam: Het Utrechts Archief
periode: 1719-1967
ontsluiting: G. van der Beek en J.C. Andries, 'Inventaris van de archieven van de familie Kol, van de bankierfirma's Vlaer en Kol, Kol en Co en van de N.V. Crediet- en Depositokas (1516) 1719-1964', in Gebundelde inventarissen 4 (Utrecht 1980)
opmerking: geen toegang op de aanvulling uit de periode 1927-1967
Bewaarplaats 2
naam: GWK-bank NV
periode: 1975-1980
omvang: 100 meter
Deutsche Bank de Bary NV
Amsterdam (1919-). Dochter van de Deutsche Bank. Tot 1964 was de naam Handelmaatschappij H. Albert de Bary & Co. NV.
Bewaarplaats
naam: Deutsche Bank de Bary
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, stukken betreffende het personeel, stukken betreffende gebouwen, jaarverslagen
Direktbank NV
Amsterdam (1983-   )
Bewaarplaats
periode: na 1983
omvang: 1 meter
inhoud: stukken betreffende de oprichting, directie, personeel, correspondentie, notulen, financiële administratie, interne jaarverslagen, video's, commercials
Doijer & Kalff
Zwolle (1826-1950).
Bewaarplaats
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
opmerking: fragmenten bevinden zich in het archief van de Amsterdamsche Bank
Eibergen Neede eo, Spaar- Inleg en Depositobank
Eibergen (1859-1969). Opvolger: Algemene Bank Nederland.
Bewaarplaats
naam: SA Regio Achterhoek
omvang: 3 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Eindhovensche Bankvereeniging
Eindhoven (1872-1917).
Waarschijnlijk niets bewaard
Escompto Bank
Batavia (1949-1958). Voorlopers: Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij (1857). Opvolgers: Nedesco Bank en Nederlandse Overzee Bank (1960).
Bewaarplaats 1
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1937-1952
omvang: 1 meter
ontsluiting: nee
opmerking: betreft archief Haags kantoor
Bewaarplaats 2
naam: Nationaal Archief
inhoud: liquidatiearchief Nedesco
Friesland Bank NV
Leeuwarden (1912-heden). Voorheen genaamd: Coöperatieve Zuivelbank.
Bewaarplaats
naam: Friesland Bank NV
periode: 1912-heden
ontsluiting: nee
Geldersche Credietvereeniging
Arnhem (1866-1936). In 1936 overgenomen door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Rechtsvorm: NV.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1875-1949
ontsluiting: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998)
omvang: 10 meter
inhoud: jaarverslagen (1866-1931), kleine collecties foto's (1891-1935)
opmerking: onderdeel van het archief van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
Groningse Bank
Bewaarplaats
naam: Groninger Archieven
omvang: 2,7 meter
periode: 1882-1917
ontsluiting: plaatsingslijst
GWK-bank
Diemen (1950-   ). Voorloper: het bankbedrijf van Grenswisselkantoren NV.
Bewaarplaats
GWK-Bank NV
periode: 1945-
omvang: 1000 meter
ontsluiting: nee
inhoud: correspondentie, notulen, stukken betreffende de directie, stukken betreffende het personeel, stukken betreffende gebouwen, jaarverslagen.
In het archief bevinden zich tevens diverse regalia, plakboeken met persberichten, foto's. In het archief bevindt zich tevens een deel van het archief van De NV Crediet- en Deposito Kas (1975-1980)
Haagsche Commissie Bank
's-Gravenhage (1903-1952). Voortzetting: Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: 1936-1963
omvang: 0,2 meter
ontsluiting: nee
Haagsche Handelsbank
's-Gravenhage (1911-1941). Rechtsvorm: NV.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
periode: (1864) 1912-1941
omvang: 4,7 meter
ontsluiting: inventaris - ook online beschikbaar (HTML)
inhoud: In dit archief is tevens opgenomen het archief van de NV Provinciale Credietvereeniging (1910-1935)
Haffmans & Steegh
Venlo (1897-    ). Vanaf 1920 een NV.
Bewaarplaats 1
naam: SHC Limburg
periode: 1897-1949
omvang: 10 meter
ontsluiting: plaatsingslijst [online beschikbaar (pdf)]
Bewaarplaats 2
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
opmerking: onderdeel van het archief Amsterdamsche Bank
Heel & Co, CV Van
Goes (1871-1932). Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1897-1956
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Helmondse Bank
Helmond (1902-1930). Voortzetting: Amsterdamsche Bank.
Bewaarplaats
naam: GA Helmond
periode: 1900-1940
omvang: 0,25 meter
Holland Bank
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: GA Amsterdam
periode: 1926-1954
ontsluiting: nee
opmerking: onderdeel van het archief Pieter van Eeghen, raadslid en Pieter en Chr.P. van Eeghen
Holland Bank Universum
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Center for preservation of Historical Documentary Collections (TskhIDK), Moskou
Hollandsche Bank-Unie
Amsterdam (1933- ?). Rechtsvorm: NV. Ontstaan uit een fusie tussen de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika (1914) en Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee (1919). In 1935 werd de Hollandsche Bank voor West-Indië (1919) overgenomen. Sinds 1967 dochter van Algemene Bank Nederland NV; later ABN AMRO. Zie ook: www.HBU.nl (Historie van de HBU).
Bewaarplaats
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
periode: 1914-1968
omvang: 100 meter
ontsluiting: niet
toegankelijkheid: voor sommige stukken geldt een openbaarheidsbeperking
inhoud: HBU Nieuws, kwartaalblad van de Hollandsche Bank Unie (1948-1967), jaarverslagen (1914-1967), grote collectie foto's (1914-1967)
Hollandsche Bank voor West-Indië / West-Indische Cultuurbank
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode:1920-1927
ontsluiting: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998)
opmerking: onderdeel van het archief Nederlandsche Handel-Maatschappij NV
Hollandsche Commissie- en Handelsbank
's-Gravenhage (1959-1967). Voorlopers: Commissiebank Holland-Indië. Voortzetting: Bank Mees & Hope NV.
Bewaarplaats
naam: Haags Gemeentearchief
ontsluiting: nee
Hondius, C.J.
Middelburg (1899-1981). Voortzetting: Amro Bank. Naamswijzigingen: in 1920 Hondius & Zoon NV, in 1973 Bank Hondius & Zoon NV.
Bewaarplaats
naam: Zeeuws Archief
periode: 1860-1980
omvang: 26 meter
ontsluiting: nee
Incasso-Bank
Amsterdam (1891-1956). Rechtsvorm: NV. In 1948 een samenwerkingsverband met de Amsterdamsche Bank aangegaan en in 1956 geïntegreerd.
Bewaarplaats
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
periode: 1891-1948
omvang: 10 meter
ontsluiting: D.J. Wijmer, M.H. des Tombe en G.P. de Vries, Inventaris van het archief van de Hoofdbank van de Amsterdamsche Bank NV en van gedeponeerde archiefbescheiden van de instellingen (1666) 1871-1964 (1993) (Amsterdam 1995)
inhoud: Maandblad S.V.I.B., later De Bank (1925-1941), jaarverslagen (1891-1949), kleine collectie foto's (1925-1948)
opmerking: het archief is een onderdeel van het archief van de Amsterdamsche Bank
Industrie- en Handelsbank
Tilburg (1904-1912). Voorloper: Firma Houben. Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1904-1912
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Industrie- en landbouwbank
Tiel (1917-1924). Voorloper: Firma Houben. Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1922-1949
omvang: 0,1 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Industriebank in Limburg
Maastricht.
Bewaarplaats
naam:SHC Limburg
periode: 1935-1967
omvang: 2 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Kanter & Hordijk's Bank, De
Goes. W. Hordijk te Goes deed onder eigen naam bankzaken van 1841-1854. De firma De Kanter en Hordijk zette het bedrijf voort van 1854-1904; sinds 1904 NV.
Bewaarplaats
naam: Zeeuws Archief
periode: (1839) 1904-1931
omvang: 76 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Bewaarplaats 2
naam: Nationaal Archief
onderdeel van het archief Handels- en Landbouwbank
periode: 1885-1928
Kennemer Bankvereniging
Haarlem (1928-1969). Voortzetting: Bank Mees & Hope NV.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: onbekend
omvang: 1,5 meter
ontsluiting: nee
Kingma's Bank
Leeuwarden (1919-1981). In 1869 te Makkum opgericht als Gebroeders Kingma. In 1971 overgenomen door Bank Mees & Hope en in 1981 geïntegreerd in de Algemene Bank Nederland.
Bewaarplaats
naam: Tresoar
omvang: 50 meter
ontsluiting: S. de Haan, Inventaris van het archief van Kingma's Bank en van een aantal daarbij gedeponeerde archieven, 1869-1979 (Leeuwarden, 1996)
toegankelijkheid: voor bepaalde stukken geldt een openbaarheidsbeperking
inhoud: jaarverslagen (1919-1975), kleine collectie foto's (1950-1964)
Koloniale Bank / Cultuur-, Handel- en Industriebank
Amsterdam (1881-1949). Voortzetting: van 1949-1970 voortgezet als Cultuurbank, echter geen bankinstelling meer.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1881-1973
omvang: 95 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Limburgsche Bankvereeniging
Maastricht (1925-1932). Voorloper: E. Philips & Co's Bank.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1929-1938
opmerking: onderdeel van het archief Nederlandsche Handel-Maatschappij NV
ontsluiting: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998)
Loopuyts Bank
Schiedam (1772-1886). Voortzetting: 1914-1939 Loopuyts Bank; in 1939 overgenomen door de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Bewaarplaats 1
naam: Archief Schiedam
periode: 1772-1886
omvang: 96 meter
ontsluiting: plaatsingslijst (1974)
opmerking: bankiers, reders, distillateurs en graanhandelaars
Bewaarplaats 2
naam: Bijzondere Collecties NEHA
periode: (1735) 1785-1838
omvang: 0,08 meter
Lotichius
Helmond (1877-1922). Voortzetting levensvatbare gedeelte in de Nederlandsche Handel-Maatschappij; in 1919 naamswijziging in Lotichius & Co's Bank.
Bewaarplaats 1
naam: GA Helmond
periode: 1854-1922
omvang: 45,6 meter
ontsluiting: plaatsingslijst over 13 meter; geen over 32 meter
Bewaarplaats 2
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1901-1957
omvang: 0,2 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Bewaarplaats 3
naam: Nationaal Archief
NB in: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998) komen ook archivalia Lotichius voor
Maas- en Waalsche Bank Kneppers & Cie, De
Nijmegen (1892-1924). Geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1897-1955
omvang: 1,5 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Marx & Co's Bank
Rotterdam/'s-Gravenhage (1896-1922). Levensvatbare delen naar R. Mees & Zoonen en Rotterdamsche Bankvereeniging. Overige geliquideerd.
Bewaarplaats
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1912-1971
omvang: 2,5 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
MeesPierson NV
Amsterdam (1993 -   ). Voorlopers: Bank Mees & Hope NV en Pierson, Heldring & Pierson NV.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1993-
ontsluiting: gedeeltelijk
Merwedebank Dordrecht
Dordrecht (1914 -1926). Voorloper: Simon Zadok's Bank (opgericht in 1854). In 1926 geliquideerd.
Bewaarplaats 1
naam: Nationaal Archief
opmerking: onderdeel van het archief Nederlandsche Handel-Maatschappij NV
periode: 1920-1946
ontsluiting: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998)

Bewaarplaats 2
naam: Centraal Archief Nederlandsche Bank
periode: 1920-1946
omvang: 0,2 meter
ontsluiting: dossierinventaris
toegankelijk: in beginsel openbaar, toegang na schriftelijk verzoek
Mesdag & Groeneveld's Bank
Groningen (1955-1970). Voorlopers: Mesdag & Zoonen's Bank (1946) en Groeneveld's Bank (1948). Voortzetting: Nederlandse Overzee Bank.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
omvang: 6 meter
ontsluiting: plaatsingslijst
Mierlo & Zoon, Van
Breda (1884-1968). Vanaf 1932 is van Mierlo & Zoon een NV: Van Mierlo & Co's Bank NV. Voortzetting van 1952 tot 1964 de Twentsche Bank.
Bewaarplaats 1
naam: GA Breda
omvang: 9 meter
ontsluiting: Inventaris van de Bank van Mierlo en Zoon NV te Breda 1884-1968
Bewaarplaats 2
naam: Historisch Centrum Overijssel
periode: 1952-1965
ontsluiting: A.J. Mensema, Inventaris van de archieven van de Twentse Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co., sedert 1917: De Twentsche Bank NV (1796) 1861-1964 (1984) (Zwolle, 1996)
Nederlandsch-Indische Handelsbank
Amsterdam (1863-1967). Naamswijziging in 1950 in Nationale Handelsbank NV. Werd in 1960 door de Rotterdamsche Bank overgenomen. In 1965 wijzigde de naam in Nationale Bank voor Middellang Krediet.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
periode: 1863-1964
omvang: 100 meter
ontsluiting: R. Braad en W.R. van Daatselaar, Plaatsingslijst van het archief van de NV Nederlandsch-Indische Handelsbank (1863-1950) en Nationale Handelsbank NV (1950-1967) (Schaarsbergen 1973)
toegankelijkheid: voor bepaalde stukken geldt een openbaarheidsbeperking
inhoud: jaarverslagen (1863-1976), kleine collectie foto's (1913-1964)
Bewaarplaats 2
naam: ABN AMRO Historisch Achief
contact: ABN AMRO Historisch Achief
periode: vanaf 1965
toegankelijkheid: niet
ontsluiting: niet

Bewaarplaats 3
naam: NEHA
inhoud: jubileumboek met handtekeningen van het personeel (1920)
Nederlandsche Bank (- en Credietvereeniging) voor Zuid-Afrika
Amsterdam (1888-1954). Sinds 1903 was de naam: Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika. Voortzetting: Nederlandse Overzee Bank.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
omvang: 5 meter
periode: 1888-1903
ontsluiting: gedeeltelijk
Nederlandsche Bank voor de Russische Handel
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
opmerking: onderdeel van het archief Nederlandsche Handel-Maatschappij
periode: 1916-1931
ontsluiting: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998)
Nederlandsche Handel-Maatschappij NV
Amsterdam (1824-1964). In 1964 met De Twentsche Bank gefuseerd tot Algemene Bank Nederland.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
omvang: 1050 meter
ontsluiting: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998)
toegankelijkheid: voor bepaalde stukken geldt een openbaarheidsbeperking van 50 jaar
inhoud: jaarverslagen (1875-1963), zeer omvangrijke fotocollectie (1870-1964) en enkele films (1928-1955)
Dit archief bevat ook (delen) van de archieven van overgenomen instellingen zoals Geldersche Credietvereeniging, Haagsche Bankvereeniging, Rentekas en Rijswijksche Bank te Rijswijk, Spaarnebank te Haarlem, Surinaamsche Bank te Amsterdam en de Limburgsche Bankvereeniging, Hollandsche Bank voor West-Indië, Lotichius en Co, Merwedebank, Nederlandsche Bank voor Russische Handel
Nederlandsche Handelsbank
Amsterdam.
Bewaarplaats
naam: Center for preservation of Historical Documentary Collections, Moskou
periode: 1921-1943
Nederlandse Credietbank / NCB
Amsterdam (1926-). In 1918 opgericht als Nederlandsche Landbouwbank; in 1947 voortgezet onder de naam Nederlandsche Credietbank. In 1987 overgenomen door Credit Lyonnais Bank Nederland, nu Generale Bank Nederland.
Bewaarplaats
naam: Generale Bank
ontsluiting: nee
Nederlandse Overzee Bank
Amsterdam (1954-1969). Rechtsvorm: NV. Voorlopers: Amsterdamse Goederenbank en de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika. Voortzetting: Bank Mees & Hope.
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: 1954-1969
omvang: 3 meter
ontsluiting: gedeeltelijk
Postbank NV
Amsterdam (1986-   ). Voorlopers: Postcheque- en Girodienst, Rijkspostspaarbank. Voortzetting: NMB Postbankgroep NV.
Bewaarplaats
naam: Bedrijfshistorisch Archief ING (ING/Geschiedenis)
periode: 1986-1990
omvang: 200 meter
ontsluiting: geautomatiseerde archiefcode
inhoud: stukken betreffende de oprichting, correspondentie, notulen, financiële administratie, stukken betreffende de directie, het personeel en gebouwen, jaarverslagen, affiches, reclamemateriaal, circulaires,personeelsbladen
Rotterdamsche Bank
Rotterdam (1863-1965). Rechtsvorm: NV. Fuseerde in 1911 met de Deposito- en Administratiebank tot Rotterdamsche Bankvereeniging. In 1947 werden de activiteiten weer onder de naam Rotterdamsche Bank voortgezet. Fuseerde in 1964 met de Amsterdamsche Bank en werd in 1965 voortgezet als Amsterdam-Rotterdam Bank NV.
Bewaarplaats
naam: GA Rotterdam
periode: 1911-1965
omvang: 100 meter
ontsluiting: D.J. Wijmer, M.H. des Tombe en G.P. de Vries, Inventaris van het archief van de Hoofdbank van de Amsterdamsche Bank NV en van gedeponeerde archiefbescheiden van de instellingen (1666) 1871-1964 (1993) (Amsterdam 1995)
inhoud: jaarverslagen (1863-1983), een kleine collectie foto's (1900-1964).
Bevat ook fragmenten van het archief van de Nationale Bankvereeniging te Utrecht (1916-1929).
opmerkingen: Het archief van voor 1911 is in mei 1940 grotendeels verbrand
Sallandsche Bank
Deventer (1897-   ). De Sallandsche Bank is een samenvoeging van de firma S.H. van Groningen (1850) en Verwey & Ankersmit (1879). Vanaf 1975 is de Sallandsche Bank een dochter van Slavenburg's Bank, nu Generale Bank Nederland.
Bewaarplaats
naam: SAB Deventer
periode: 1897-1959
omvang: 2 meter
ontsluiting: plaatsingslijst 142
Surinaamsche Bank
Amsterdam (1865-1949). Rechtsvorm: NV. Werd in 1949 door de Nederlandsche Handel-Maatschappij overgenomen. De bank bleef onder eigen naam opereren. Sinds 1975 is de bank een minderheidsdeelneming van de Algemene Bank Nederland en later de ABN AMRO.
Bewaarplaats
naam: Nationaal Archief
omvang: 10 meter
ontsluiting: D.J. Wijmer en A.P. Tempelaars, Inventaris op het archief van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1794) 1824-1964 (1994) (Den Haag 1998)
inhoud: jaarverslagen (1865-heden), een kleine collectie foto's (1950-1975)
opmerking: het archief is een onderdeel van het archief van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
Transvaalsche Handelsbank
Amsterdam (1923-1925). Voorlopers: Transvaalsche Bank- en Handels-Vereeniging v/h Baerveldt en Heyblom (1898). Voortzetting: Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika (1925).
Bewaarplaats
naam: MeesPierson NV Historische Archief
periode: onbekend
omvang: onbekend
ontsluiting: gedeeltelijk
Twentsche Bank NV, De
Amsterdam (1916-1964). In 1861 opgericht als Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co. In 1964 gefuseerd met de Nederlandsche Handel-Maatschappij tot Algemene Bank Nederland
Bewaarplaats
naam: Historisch Centrum Overijssel
omvang: 130 meter
ontsluiting: A.J. Mensema, Inventaris van de archieven van de Twentse Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co., sedert 1917: De Twentsche Bank NV (1796) 1861-1964 (1984) (Zwolle, 1996) - ook online beschikbaar (HTML)
toegankelijkheid: voor bepaalde stukken geldt een openbaarheidsbeperking van 75 jaar
opmerking: zie ook familie-archief Blijdenstein
inhoud: Banknoten, personeelsorgaan van de Twentsche Bank NV (1947-1964), jaarverslagen (1868-1963), kleine collectie foto's (1900-1964) en enkele films (1928-1950). Dit archief bevat ook (delen) van de archieven van de voorlopers, dochterondernemingen en overgenomen instellingen zoals Credietvereniging onder beheer van de Twentsche Bankvereeniging (1871-1927(1938), de personeelsfondsen Blijdensteinfonds (1911-1962) en Brink's-stichting (1912-1947), personeelsvereeniging "De Twentsche Bank" te Rotterdam (1928-1965), Huwelijksuitzetfonds (1954-1979), Firma B.W. Blijdenstein & Co te Londen (1860-1967), NV Maatschappij "Volharding" tot exploitatie van onroerende goederen te Amsterdam (1883-1973), De Twentsche Trust Maatschappij NV te Amsterdam (1901-1971), Maatschappij "Tubantia" tot exploitatie van kantoorgebouwen te Amsterdam (1909-1917), NV Maatschappij tot Exploitatie van Visscherij-inrichtingen en andere onroerende goederen IJmuiden te IJmuiden (1924-1965), Julius Oppenheim Bank te Groningen (1931-1956), Accountantsbureau A.E. Meijer & J. Hörchner te Amsterdam, sedert 1963 de maatschap Friese, Hogeweg, Meijer & Hörchner te Amsterdam (1942-1964), NV Het Onderling Crediet te Rotterdam (1921-1965), Twentsche Investeringsmaatschappij te Amsterdam (1947-1973), NV Middenstands Credietbank voor Gorinchem en omstreken te Gorinchem (1915-1967), Stichting Spaarbank van de Naamloze Vennootschap Middenstandscredietbank voor Gorinchem en omstreken te Gorinchem (1915-1954), Firma M.J. Ogier & Co. te Gouda (1935-1960), Van Ranzow's Bank NV te Arnhem (1915-1950), NV Middenstands Credietbank Rijssen te Rijssen (1919-1956), NV Administratiekantoor Princenhage te Breda (1952-1965), NV Trustmaatschappij Brabant te Breda (1952-1965), NV R. Koole & Zoon's Bank te Zierikzee (1926-1965), NV Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed "De Oude Leidsche Poort" te Amsterdam (1960-1973), Assurantiebedrijf Tubantia NV te Rotterdam (1955-1957), Ancienne Maison Léon & Dreher, Comptoir de Change Ltd. te Parijs (1875-1884), Wissel- en Effectenbank NV te Rotterdam (1878-1917), Bank voor Effecten- en Wisselzaken te 's-Gravenhage (1893-1917), Stichtsche Bank NV te Utrecht (1895), Firma Stoop en Zoon te Dordrecht (1916), Venlosche Bank NV te Venlo (1917-1918), Firma B.W. Blijdenstein jr. te Enschede (1843-1926), Ledeboer & Co. te Almelo (1868-1927), NV Maatschappij tot Exploitatie van het Kantoorgebouw van Ledeboer & Co. te Stad Almelo (1909-1925), Firma Bergsma & Dikkers C.V. te Hengelo (1889-1912), Firma C. & H. Baurichter te Oldenzaal (1916-1921), Firma Buisman, Gratama & Co. te Zwolle (1921-1925), Izaak Boasson en Zonen's Bank te Middelburg (1918 en 1927), Lissesche Bankvereeniging NV te Lisse (1907-1941), NV Handelsbank te Arnhem (1909 en 1918), Nijmeegsche Bankvereeniging Van Engelenburg & Schippers C.V. te Nijmegen (1871-1942), Firma D.A. Wisselink C.V. (sedert 1918: Bank van Wisselink NV) te Alkmaar (1886-1944), Haarlemsche Bankvereeniging Teding van Berkhout & De Clercq C.V. (sedert 1917: Haarlemsche Bankvereeniging NV) te Haarlem, (1871-1941), NV Groninger Bank te Groningen (1917-1941), NV Geldersch-Overijsselsche Bankvereeniging te Deventer/Enschede (1916-1941), Provinciale Bank voor Limburg NV te Venlo (1919-1944), Firma Olie & Bosman te 's-Gravenhage (1938), Bank Jordaan NV te Haaksbergen (1937-1954), Hoornsche Crediet- en Effectenbank NV te Hoorn, sedert 1947: Hoornsche Bank NV te Alkmaar (1903-1968), NV Assurantiebedrijf der Hoornsche Crediet- en Effectenbank NV (naderhand: Assurantiebedrijf "Sonoy" NV) te Hoorn (1954-1968), Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel van Oost-Twenthe te Enschede (1918-1967), Mr. J.H. Telders, functionaris bij de Twentsche Bank NV Amsterdam (1930-1932), A.F.J. Dijkgraaf, ondermeer functionaris van de Twentsche Bank NV, Amsterdam (1959-1964), Handelsvereeniging "Amsterdam" te Amsterdam (1935-1947). Bevat ook fragmenten van de IDM Bank NV (opgericht in Amsterdam 1925)
Links
Ondernemers Geportretteerd : B.W. Blijdenstein
Wertheim & Gompertz
Amsterdam (1880-1925). Na 1918 voortgezet als Bank-Associatie.
Bewaarplaats 1
naam: GA Amsterdam
periode: 1880-1925
omvang: 15 meter
ontsluiting: inventaris
inhoud: hierin tevens opgenomen een deel van het archief van de Bank-Associatie

Links
Ondernemers geportretteerd: A.C. Wertheim

logo NEHA

Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) wordt onderhouden door het Nederlandsch Economisch Historisch Archief, dat zich aanbevolen houdt voor aanvullingen en opmerkingen.